Cíle spolku

Pomoc lidem se zdravotním postižením, sociálním hendikepem nebo seniorům dosáhnout co největší míry soběstačnosti a nezávislosti, žít v jejich přirozeném prostředí a získat dobré předpoklady ke společenskému a pracovnímu uplatnění.

 

 

Dodržujeme principy sociálního podniku:

Sociální prospěch – Ekonomický prospěch – Enviromentální a místní prospěch

 

Spolupracujeme s Úřadem práce v Pardubicích na projektu Práce na zkoušku

 

 

Fotogalerie 

 

 

Volnočasové aktivity