VOLNÝ ČAS

Klub praktických činností

Otevřen denně od 8:00 do 15:00, nabízí smysluplné využití času pro naše klienty. Program přizpůsobujeme individuálním schopnostem, naši klienti zde upevňují nabyté vědomosti a prohlubují dříve získané praktické dovednosti. K dispozici je odpočinková zahrada a relaxační místnost.

Edukační pobyty

Probíhají zejména v tréninkovém bytě v Rosicích nad Labem, klienti zde mají možnost pod dohledem zvládat běžné domácí práce, učí se dennímu režimu a životosprávě. Protože se jedná o pobyt „přes noc“ (od pátečního do sobotního odpoledne) je dalším přínosem této služby možnost relaxace pro pečující osoby.

Příměstské tábory

Pořádáme o každých prázdninách (podzimní, pololetní, jarní, vánoční, velikonoční, hlavní). Náplň jednotlivých turnusů připravujeme s ohledem na schopnosti a možnosti klientů, využíváme všechny prostory spolku včetně Sportrelax zahrady v Počaplech.

Máte jakékoliv dotazy?

Pokud máte nějaké dotazy, nebo byste s námi chtěli spolupracovat, neváhejte nás kontaktovat.

Přesunout se na začátek